FHU Armax

Antykradzieżowe bramki zabezpieczające

EAS (Electronic Article Surveillance), czyli środki elektronicznego nadzoru (powyższy skrót tłumaczy się również jako Electronic Antitheft Systems – elektroniczne systemy antykradzieżowe) – są technologiczną metodą zapobiegania kradzieżom w sklepach detalicznych, aptekach, perfumeriach oraz w bibliotekach i czytelniach. Specjalne zabezpieczenia - znaczniki ( klipsy, etykiety)  przytwierdza się do towarów lub książek. Znaczniki te są usuwane lub dezaktywowane przez ekspedientów, gdy element został prawidłowo zakupiony lub wyrejestrowany. Przy wyjściu ze sklepu, system wykrywania wzbudza alarm lub w inny sposób powiadamia pracowników, jeśli zlokalizuje niezdezaktywowane lub nieusunięte przez obsługę zabezpieczenia . Jednym słowem bramka antykradzieżowa ma za zadanie ograniczać kradzieże w sklepach.Systemy bramek antykradzieżowych:

 • Powodując alarm przy próbie kradzieży, ułatwiają reakcję obsługi lub ochrony sklepu
 • Działają prewencyjnie odstraszając potencjalnych złodziei
 • Zwiększają ilość czasu, jaką obsługa sklepu może poświęcić na efektywną obsługę klientów

Instalacja systemów EAS zapewnia:

 • Spadek liczby potencjalnych kradzieży w sklepach
 • Zmniejszenie strat finansowych powodowanych przez nieuczciwych klientów
 • Zwiększenie zysków poprzez efektywniejszą sprzedaż

Produkty i  towary zabezpieczane i chronione przez systemy bramek antykradzieżowych:
odzież, galanteria skórzana, artykuły sportowe, obuwie, płyty CD i DVD, kosmetyki, artykuły papiernicze, książki, zabawki, szkło, porcelana, art. spożywcze, leki itp. 


Istnieją trzy technologie, w których działają systemy EAS i różnią się one przede wszystkim: częstotliwością pracy systemów, rozstawami anten (szerokościami przejść pomiędzy antenami) jakie pozwalają osiągnąć przy zastosowaniu określonych rodzajów zabezpieczeń, akcesoriami służącymi do zabezpieczania towarów, określonymi możliwościami zabezpieczenia określonych grup towarowych, „odpornością” na ekranowanie za pomocą folii aluminiowej czy funkcjonalnością poszczególnych modeli anten.

Są to technologie:
- radiowa (RF – 8,2MHz oraz 1,95MHz)
- akusto-magnetyczna (AM – 58kHz)
- elektro-magnetyczna (EM – 200Hz)

Technologię systemu tak aby skutecznie chronił towary, dobieramy pod kątem branży obiektu i rodzaju produktów mających podlegać zabezpieczeniu. Znając asortyment chronionych produktów dobieramy zabezpieczenia i technologię tak, aby skutecznie je chroniły. Dalszymi elementami, które musimy wziąć pod uwagę dobierając technologię systemu są: „obieg” produktów i Klientów w obiekcie oraz szerokości przejść, przez które chronione produkty mogą zostać wyniesione – ten element determinuje nam ilość i rozmieszczenie anten.


 

Ilość anten zależna jest przede wszystkim od:

 1. Szerokości przejścia podlegającego zabezpieczeniu
 2. Rodzaju użytych zabezpieczeń (klipsy i/lub etykiety) gdyż maksymalne rozstawy to:
  - dla systemów RF – przy użyciu etykiet rozstaw wynosi do 120 cm (dual) lub do 160cm (2xmono)
  - dla systemów AM – przy użyciu etykiet rozstaw wynosi do 160 cm lud do 200cm – zależnie od modelu systemu
  - dla systemów EM – przy użyciu etykiet rozstaw wynosi do 100 cm – zależnie od długości etykiety
  - przy użyciu jedynie klipsów w technologiach RF oraz AM rozstawy anten są większe
 3. Ilości przejść, które ma chronić bramka antykradzieżowa
 4. Innych elementów „topografii” obiektu oraz urządzeń będących na jego wyposażeniu, a mogących mieć negatywny wpływ na pracę systemu.

 

UWAGA: W każdej z w/w technologii znaczący wpływ na rozstaw anten systemów mają zakłócenia zewnętrzne, pochodzące od innych urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, zainstalowanych w pobliżu, a także zakłócenia pochodzące z sieci zasilającej.

TAGIT, DEXILON, IRIDIUM, MECO, SENSORMATIC, AMERICANSECURITY, AMERSEC, SHOPGUARD, CROSS POINT, METO, CHECKPOINT, WARSZAWA, WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK,