FHU Armax

Liczniki klientów

Jednym z najważniejszych elementów systemu monitorowania odwiedzin oraz sprzedaży w punktach handlowych są systemy zliczania osób czyli liczniki klientów.

canstockphoto5369163_mini

Elektroniczny licznik klientów (licznik osób) umieszcza się przy wejściach do obiektów. Liczy on osoby przechodzące między czujnikami licznika. Wykorzystuje do tego niewidzialne promieniowanie podczerwone. Może rozróżniać kierunek poruszania się klientów i dzięki temu liczy tylko osoby wchodzące, a osoby wychodzące nie zmieniają stanu licznika klientów.

Ilość klientów to najważniejszy czynnik decydujący o wielkości sprzedaży oraz osiąganych zysków. Dzięki zgromadzonym danym można określić współczynnik konwersji i w konsekwencji osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe. Systemy zliczania osób pozwalają określić  efektywność  akcji promocyjnych, a także sprawdzić atrakcyjność konkretnej lokalizacji placówki handlowej.

Zliczanie klientów pozwoli lepiej dostosować godziny pracy i zorganizować efektywność pracowników.

Licznik osób / klientów znajduje zastosowanie między innymi:

  • w placówkach handlowych i usługowych
  • w salonach samochodowych
  • podczas imprez promocyjnych (dni otwarte)
  • podczas imprez masowych
  • w czytelniach, bibliotekach oraz salonach prasowych
  • podczas zliczania odwiedzających muzea i wystawy

LETRONIC. MECO. EXON. BACON. LICZNIK KLIENTÓW. SYSTEM ZLICZANIA OSÓB. LICZNIK OSÓB. BEZPRZEWODOWY LICZNIK KLIENTÓW. ANALIZA KLIENTÓW. LICZNIK KLIENTA. Licznik klientów Wrocław. System zliczania klientów Warszawa.