FHU Armax

Liczniki klientów

Jednym z najważniejszych elementów systemu monitorowania odwiedzin oraz sprzedaży w punktach handlowych są systemy zliczania osób czyli liczniki klientów.

Elektroniczny licznik klientów (licznik osób) umieszcza się przy wejściach do obiektów. Liczy on osoby przechodzące między czujnikami licznika. Wykorzystuje do tego niewidzialne promieniowanie podczerwone. Może rozróżniać kierunek poruszania się klientów i dzięki temu liczy tylko osoby wchodzące, a osoby wychodzące nie zmieniają stanu licznika klientów.

Licznik osób / klientów znajduje zastosowanie między innymi:

  • w placówkach handlowych i usługowych
  • w salonach samochodowych
  • podczas imprez promocyjnych (dni otwarte)
  • podczas imprez masowych
  • w czytelniach, bibliotekach oraz salonach prasowych
  • podczas zliczania odwiedzających muzea i wystawy

LETRONIC, MECO, EXON, BACON